مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان قائم در جهت بهبود ایمنی کارکنان بیمارستان، آماده ی پذیرش انتقادات و پیشنهادات کلیه پرسنل محترم بیمارستان و دانشجویان عزیز می باشد. پرسنل بیمارستان و دانشجویان گرامی، که تمایل دارند در جهت افزایش ایمنی پرسنل بیمارستان یاری نمایند، می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم ذیل برای ما ارسال نمایند.

تماس با ما

  1. لطفا ایمیل معتبر وارد نمایید
  2. *
 

  • ایمیل : Irh.spicc@mums.ac.ir
  • وب سایت : http://infectioncontrol.mums.ac.ir
  • تلفن : بیمارستان امام رضا (ع): 38022793 بیمارستان قائم (عج): 38012291
  • فکس : بیمارستان امام رضا (ع): 38022793
  • آدرس : مشهد، خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا (ع)-مرکز پیشگیری و کنترل عفونت- بیمارستان قائم: مشهد - تقی آباد -بیمارستان قائم- طبقه سوم اداری -کمیته کنترل عفونت-

موقعیت مکانی